Lietuvos pieno gamintojų asociacija |
Asociacijos veiklos tikslai: atstovauti pieno gamintojų interesus santykiuose su valstybinės valdžios ir savivaldos institucijomis ir kitais pieno sektoriaus dalyviais; kurti ir inicijuoti priemones, kurios užtikrintų šalies pieno sektoriaus plėtojimą; skatinti pieno ūkių konkurencingumą; dalyvauti tarptautinėse pieno sektoriaus subjektus vienijančiose organizacijose .
Lietuvos pieno gamintojų asociacija
Lithuanian Milk Producers’ Association
Asociacijai 25 m.
Visi drauge mes galime daugiau!

Naujienos

Visuotinis asociacijos susirinkimas
Kovo 25 d. VDU žemės ūkio akademijoje vyko Lietuvos pieno gamintojų asociacijos visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Pieno ūkiams artimiausiu metu gerų naujienų dėl pieno supirkimo kainos laukti neverta. Paguosti gali nebent tai, kad ir drastiškų svyravimų nežadama, tiesa, su sąlyga, kad nebus krizių. Daugiausia kalbos ir sukosi apie pieno kainą. LPGA prezidentas Jonas Vilionis dar kartą...
Europos pieno tarybos renginys Paryžiuje
Vasario 26 d. Paryžiuje susitiko Europos pieno tarybos (EMB) nariai. Buvo aptarta situacija esanti pieno rinkoje. Paryžiaus tarptautinėje žemės ūkio parodoje (SIA) ūkininkai iš visos Europos, kur dalyvavo ir Lietuvos pieno gamintojų asociacijos atstovai, paragino sprendimus priimančius politikus atsibusti ir realiai spręsti žemės ūkio krizę. EMB vadovų teigimu, labai svarbu įgyvendinti reformas...
Išplėstinis LPGA tarybos posėdis
Vasario 6 d. VDU žemės ūkio akademijoje vyko Lietuvos peno gamintojų asociacijos (LPGA) išplėstinis tarybos posėdis. Posėdžio pradžioje buvo aptarta situaciją pieno rinkoje, kokios tendencijos. LPGA prezidentas konstatavo, kad 2023 m. lyginant su 2022 m. pieno gamintojai nedagavo 176 mln. Eur pajamų. Tuo tarpu pieno perdirbėjai ir prekybininkai uždirbo didelius pelnus. Buvo pristatytos žemdirbių...
Žemdirbių atstovų susitikimas su ES komisarais
Sausio 11 d. Nesulaukę sprendimų Lietuvoje, žemdirbių atstovai pagalbos ieškoti patraukė į Briuselį. Lietuvos žemės ūkio tarybos (LŽŪT) atstovai, kurių tarpe buvo Lietuvos pieno gamintojų asociacijos prezidentas, kuris ir buvo šio renginio organizatorius, Jonas Vilionis, bei daugiau pieno gamintojų atstovų susitiko su žemės ūkio komisaru Janušu Voicechovskiu, bei komisaru atsakingu už aplinką...
Asociacijos tarybos posėdis
Gruodžio 18 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje vyko paskutinis 2023 m. Lietuvos pieno gamintojų asociacijos (LPGA) tarybos posėdis. Posėdžio pradžioje LPGA prezidentas Jonas Vilionis padėkojo žemės ūkio bendrovėms, kooperatyvams, ūkininkams, pieno perdirbimo ir kitoms agroverslo įmonėms parėmusioms asociaciją surengti Lietuvoje lapkritį vykusią Europos pieno tarybos...