Apie mus | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Apie mus

Lietuvos pieno gamintojų asociacija įkurta 1993 m. birželio 24d.

Asociacija vienija Lietuvos pieno gamintojus, jų kooperatyvus bei žemės ūkio bendroves.

Esamame Lietuvos žemės ūkio tarybos nariai ir Europos pieno tarybos nariai.  

Asociacijos veiklos tikslas – atstovauti pieno gamintojų interesus santykiuose su ES, valstybinėmis valdžios ir savivaldos institucijomis ir kitais pieno sektoriaus dalyviais; kurti ir inicijuoti priemones, kurios užtikrintų šalies pieno sektoriaus plėtojimą; skatinti pieno ūkių konkurencingumą; dalyvauti tarptautinių pieno sektoriaus subjektus vienijančių organizacijų veikloje.

Asociacijos veiklos rūšys - interesų atstovavimas ir pieno sektoriaus subjektų švietimas.