Lietuvos pieno gamintojų asociacija |
Asociacijos veiklos tikslai: atstovauti pieno gamintojų interesus santykiuose su valstybinės valdžios ir savivaldos institucijomis ir kitais pieno sektoriaus dalyviais; kurti ir inicijuoti priemones, kurios užtikrintų šalies pieno sektoriaus plėtojimą; skatinti pieno ūkių konkurencingumą; dalyvauti tarptautinėse pieno sektoriaus subjektus vienijančiose organizacijose .
Lietuvos pieno gamintojų asociacija
Lithuanian Milk Producers’ Association
Asociacijai 25 m.
Visi drauge mes galime daugiau!

Naujienos

Visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas
2023 m. kovo 17 d. Jonavoje vyko Lietuvos pieno gamintojų asociacijos ataskaitinis rinkiminis visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos prezidentas Jonas Vilionis pristatė praėjusių metų asociacijos veikos atskaitą. J.Vilionis akcentavo, kad 2021-2022 metai Lietuvos pieno ūkiui buvo ganėtinai geri. Buvo sustojęs mažėti karvių skaičius, buvo pradėjusi augti pieno gamyba, nes ūkininkams buvo...
Išplėstinis asociacijos tarybos posėdis
2023 m. sausio 26 d. į išplėstinį Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarybos posėdį atvyko kaip niekada daug ūkininkų, bendrovių vadovų, politikų, dalyvavo didžiųjų pieno perdirbimo įmonių vadovai ir atstovai, Žemės ūkio ministerijai atstovavo viceministras Paulius Astrauskas. Pagrindiniai klausimai kuriais buvo diskutuota: Dėl situacijos Lietuvos ir ES pieno rinkose. Pieno gamybos...
LPGA konferencija
Gruodžio 20 d. Lietuvos pieno gamintojų asociacija (LPGA) surengė konferenciją, “Lietuvos pieno gamintojų interesų atstovavimas Europos pieno taryboje 2022 m.” Konferencijoje aptarė šalies ir Europos pieno ūkio situaciją bei artimiausio dešimtmečio perspektyvas. Renginyje dalyvavo LPGA tarybos nariai, pieno ūkių šeimininkai, jų verslo partneriai, mokslininkai, politikai. Konferenciją pradėjo...
Europos pieno tarybos generalinė asamblėja
Gruodžio 15-16 d. Europos pieno tarybos generalinė asamblėja vyko Briuselyje. Renginys buvo rinkiminis, išrinkta nauja organizacijos vadovybė: naujas prezidentas (juo tapo Danijos atstovas Kjartan Poulsen), Vokietijos BDM atstovas Elmar Hannenbuvo išrinktas prezidento pavaduotoju. Į valdybą perrinkti buvę valdybos nariai Boris Gondouin iš APLI Prancūzija, Belgijos MIG atstovas Guy Francq, airis...
Europos pieno tarybos strateginis susitikimas
Lapkričio 18-20 d. Hanoveryje, Vokietijoje vyko Europos pieno tarybos strateginio planavimo posėdis. Artėjant organizacijos vadovybės rinkimams, kilo poreikis iš esmės peržvelgti vidinį EMB veiklos organizavimą, aktyvinti narių įsitraukimą į EMB veiklą. Strateginio planavimo posėdžio metu išsigryninti EMB nariams svarbiausi prioritetai. LPGA iškėlė Lietuvos žemdirbiams aktualų klausimą – vis dar...