Lietuvos pieno gamintojų asociacija |
Asociacijos veiklos tikslai: atstovauti pieno gamintojų interesus santykiuose su valstybinės valdžios ir savivaldos institucijomis ir kitais pieno sektoriaus dalyviais; kurti ir inicijuoti priemones, kurios užtikrintų šalies pieno sektoriaus plėtojimą; skatinti pieno ūkių konkurencingumą; dalyvauti tarptautinėse pieno sektoriaus subjektus vienijančiose organizacijose .
Lietuvos pieno gamintojų asociacija
Lithuanian Milk Producers’ Association
Asociacijai 25 m.
Visi drauge mes galime daugiau!

Naujienos

LPGA konferencija
Gruodžio 20 d. Lietuvos pieno gamintojų asociacija (LPGA) surengė konferenciją, “Lietuvos pieno gamintojų interesų atstovavimas Europos pieno taryboje 2022 m.” Konferencijoje aptarė šalies ir Europos pieno ūkio situaciją bei artimiausio dešimtmečio perspektyvas. Renginyje dalyvavo LPGA tarybos nariai, pieno ūkių šeimininkai, jų verslo partneriai, mokslininkai, politikai. Konferenciją pradėjo...
Europos pieno tarybos generalinė asamblėja
Gruodžio 15-16 d. Europos pieno tarybos generalinė asamblėja vyko Briuselyje. Renginys buvo rinkiminis, išrinkta nauja organizacijos vadovybė: naujas prezidentas (juo tapo Danijos atstovas Kjartan Poulsen), Vokietijos BDM atstovas Elmar Hannenbuvo išrinktas prezidento pavaduotoju. Į valdybą perrinkti buvę valdybos nariai Boris Gondouin iš APLI Prancūzija, Belgijos MIG atstovas Guy Francq, airis...
Europos pieno tarybos strateginis susitikimas
Lapkričio 18-20 d. Hanoveryje, Vokietijoje vyko Europos pieno tarybos strateginio planavimo posėdis. Artėjant organizacijos vadovybės rinkimams, kilo poreikis iš esmės peržvelgti vidinį EMB veiklos organizavimą, aktyvinti narių įsitraukimą į EMB veiklą. Strateginio planavimo posėdžio metu išsigryninti EMB nariams svarbiausi prioritetai. LPGA iškėlė Lietuvos žemdirbiams aktualų klausimą – vis dar...
Bendras LPGA ir LŽŪBA posėdis
Spalio 10 d., Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje vyko Lietuvos pieno gamintojų asociacijos (LPGA) ir Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos (LŽŪBA) bendras posėdis. Be žemdirbių, renginyje dalyvavo Seimo Kaimo reikalų komiteto ir Ekonomikos komiteto vadovai Viktoras Pranckietis ir Kazys Starkevičius, premjerės patarėjas Ignas Jankauskas, Energetikos (EM) ir Aplinkos (AM)...
Europos pieno gamintojai vieningi: populistiniai politikų sprendimai gali privesti pasaulį prie maisto stygiaus krizės
Generalinėje Europos pieno tarybos (EMB), jungiančios per 20 valstybių pieno gamintojus, asamblėjoje vykusioje birželio 23-24 d. Briuselyje, vyravo slogios nuotaikos. Nepaisant kone visose valstybėse pakilusių žaliavinio pieno supirkimo kainų, pieno gamintojai traukiasi iš gamybos, neapsikentę išaugusių gamybos kaštų ir prieš gyvulininkystės sektorių nukreiptų politinių sprendimų. Vokietijos,...