Žemdirbių atstovų susitikimas su ES komisarais | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Žemdirbių atstovų susitikimas su ES komisarais

Sausio 11 d. Nesulaukę sprendimų Lietuvoje, žemdirbių atstovai pagalbos ieškoti patraukė į Briuselį. Lietuvos žemės ūkio tarybos (LŽŪT) atstovai, kurių tarpe buvo Lietuvos pieno gamintojų asociacijos prezidentas, kuris ir buvo šio renginio organizatorius, Jonas Vilionis, bei daugiau pieno gamintojų atstovų susitiko su žemės ūkio komisaru Janušu Voicechovskiu, bei komisaru atsakingu už aplinką Virginijumi Sinkevičiumi.

Tarp delegacijos narių buvo ir Europos pieno tarybos prezidentas Kjartan Poulsen.

Žemdirbių problemos buvo išgirstos, komisaras žada imtis darbų dėl daugiamečių pievų problemos ir bandyti problemą išspręsti tiek su EK Žemės ūkio generalinio direktorato (DG-Agri), tiek su Lietuvos atstovais. Nudžiugino, kad komisaras suprato, jog Lietuvos žemdirbiams šiandien tai labai svarbi problema ir ją būtina išspręsti. Komisaras pažadėjo informaciją apie situaciją pateikti raštu. Komisarui paaiškinta, kad Lietuvoje daugiamečių pievų atstatymo problema iškilo dėl to, jog tinkamai neapibrėžta jų sėjomaina, todėl nemaža dalis pievų referenciniais metais staiga tapo daugiametės. Problemą būtų galima spręsti, jei sėjomaina būtų taikoma ne tik grūdinių kultūrų pasėliuose, bet ir ariamojoje žemėje, kurioje auginami žoliniai augalai. Ūkininkai visiškai nesikėsina į natūralias pievas, šlapynes, kad jų tikrai niekas nearia ir niekada nears. Buvo kalbama tik apie ariamą žemę – Registrų centro išrašuose nurodyta, kokios paskirties ta žemė yra.

J. Vojciechovskis jau prieš susitikimą žinojo, kad mūsų šalyje vyksta protesto akcijos, jis supranta, jog ir Lietuva, kaip ir kitos šalys, susiduria su didžiulėmis problemomis.

Taip pat buvo išsakytos ir pieno ūkių problemos, kad Lietuva galėdama prisidėti prie ES pramos 200 proc. biudžeto iš nacionalinio to nepadarė. Masiškai ūkiai traukiasi iš pieno gamybos ir drastiškai mažėja karvių skaičius. EMB prezidentas komisarui akcentavo, kad būtinas pieno rinkos reguliavimas ES lygiu, kaip vienas iš variantų minėjo Ispanijoje taikomą įstatymą.

Buvo aptartos ir vis didėjančio aplinkosauginės problemos.

Daugiau apie susitikimą, portale „Mano ūkis