LPGA tarybos posėdis | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

LPGA tarybos posėdis

Vasario 8 d. VDU Žemės ūkio akademijoje vyko Lietuvos pieno gamintojų asociacijos (LPGA) tarybos posėdis, kuris vyko ir gyvai, ir per nuotolį.

LPGA prezidentas Jonas Vilioni tarybos posėdyje konstatavo, kad už pieną ūkininkai gauna „seniai nematytą kainą“. Tačiau pieno gamyba irgi brangsta ir tai kelia susirūpinimą. LPGA posėdyje gvildenta daug svarbių klausimų: paramos investicijų į žemės ūkio valdas, pelno mokesčio skaičiavimo ūkininkams, susietosios paramos, mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo ir kt.

Daug buvo diskutuota dėl paramos galimybių. LPGA tarybos nariai pripažino, kad ūkininkai neturi motyvacijos investuoti. KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinti 2021–2022 m. pereinamuoju laikotarpiu skirta 154,4 mln. Eur, iš kurių 77,4 mln. Eur yra KPP lėšos ir 77 mln. Eur – ES ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšos. Skirtos lėšos paskirstytos pagal žemės ūkio veiklos sektorius. Projektų pirmumo atranka vykdoma pagal atskiriems žemės ūkio sektoriams nustatytus projektų atrankos kriterijus. Paramos dydis, naudojant KPP lėšas, pareiškėjo projektui negalėjo viršyti 300 tūkst. Eur, o EURI finansuoja stambius pieno ūkių projektus iki 1,5 mln. eurų. Paraiškų, finansuojamų KPP lėšomis, teikimas vyko 2021 m. lapkritį. Pieno sektoriui skirta 27 mln. Eur, iš kurių 19 mln. Eur nepanaudota. Šie pinigai perkelti į 2022 metus. EURI parama, kuri reikalinga fermoms statyti, susidomėjimas buvo gerokai didesnis – prašoma parama sudarė per 64 mln. Eur, skirta buvo tik 30,5 mln. eurų.

Taip pat buvo diskutuota ir kitais klausimais.

Posėdžio dalyviai priėmė rezoliuciją.

Daugiau apie posėdį skaitykite portale „Mano ūkis“

LPGA informacija