LPGA tarybos posėdis | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

LPGA tarybos posėdis

2019 m. gruodžio 20 d. kaimo turizmo sodyboje “Karpynė“ vyko LPGA tarybos posėdis.

Posėdžio pradžioje Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų koordinavimo grupės vyriausiasis patarėjas dr. Artiom Volkov pristatė Naujojo finansinio laikotarpio paramos žemės ir maisto ūkiui bei kaimo plėtrai perspektyvas. Pagrindinis akcentas buvo Europos žaliasis susitarimas – nauja Europos augimo strategija ir iššūkis žemės ūkiui. Europos ekonomika turi būti pertvarkyta į modernią, veiksmingai išteklius naudojančią ir konkurencingą ekonomiką, kurioje 2050 m. nebebūtų grynojo išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, ekonomikos augimas būtų atsietas nuo išteklių naudojimo ir nė vienas asmuo ir regionas nebūtų paliktas nuošalyje. Bent ketvirtadalis ilgalaikio ES biudžeto turėtų būti skirta klimato politikai. Europos investicijų bankas užtikrins tolesnę paramą. Kad privatusis sektorius prisidėtų prie žaliosios pertvarkos finansavimo, 2020 m. EK pateiks žaliojo finansavimo strategiją.

Taip pat buvo akcentuoti 3 bendrieji BŽŪP tikslai:

1. Skatinti, kad žemės ūkio sektorius būtų pažangus, atsparus bei įvairialypis ir užtikrintų apsirūpinimą maistu

2. Remti aplinkos apsaugos bei klimato srities veiksmus ir padėti siekti su aplinka bei klimatu susijusių Sąjungos tikslų

3. Stiprinti kaimo vietovių socialinę ir ekonominę struktūrą

Kompleksinis tikslas. Modernizuoti sektorių kaupiant žinias ir keičiantis jomis, diegiant inovacijas ir gerinant skaitmeninimą žemės ūkyje bei kaimo vietovėse, taip pat skatinant praktinį jų taikymą

Lietuvos BŽŪP finansavimo palyginimas tarp laikotarpių ir ramsčių (ES lėšos): Tiesioginės išmokos + 21,2 proc. (3,11 mlrd. Eur 2014-2020 m., 3,77 mlrd. Eur 2021-2027 m.) Kaimo plėtra -15,3 proc. (1,613 mlrd. Eur 2014-2020 m., 1,366 mlrd. EUR 2021-2027 m.)

Naujasis BŽŪP įgyvendinimo modelis - orientacija į veiklos rezultatus (ne į reikalavimų atitiktį), kasmetinių pasiekimų planavimas ir atskaitomybė EK.

Situaciją pieno rinkoje pristatė LPGA tarybos narys ir ŽŪK „PienasLT“ valdybos pirmininkas Tomas Raudonius.

Naujausia informacija iš Europos Parlamento dalijosi Europos Parlamento narys Bronis Ropė. Jis pristatė sėkmingai pavykusią iniciatyvą – surinkti visų Baltijos šalių EP narių parašus po kreipimusi į aukščiausių ES institucijų vadovus dėl Baltijos šalių ūkininkų atžvilgiu vykdomos diskriminacijos ir būtinybės ją nutraukti. Anot B. Ropės, derybos dėl tiesioginių išmokų ES institucijose jau pasiekusios galutinį etapą, tad svarbu būti kaip niekad aktyviems ir vieningiems.

BŽŪP ambicijas dėl klimato kaitos pristatė aplinkos ministras Kęstutis Mažeika.

Plačiau apie posėdį skaitykite „Mano ūkio“ portale