Europos pieno tarybos strateginis susitikimas | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Europos pieno tarybos strateginis susitikimas

Lapkričio 18-20 d. Hanoveryje, Vokietijoje vyko Europos pieno tarybos strateginio planavimo posėdis. Artėjant organizacijos vadovybės rinkimams, kilo poreikis iš esmės peržvelgti vidinį EMB veiklos organizavimą, aktyvinti narių įsitraukimą į EMB veiklą.

Strateginio planavimo posėdžio metu išsigryninti EMB nariams svarbiausi prioritetai. LPGA iškėlė Lietuvos žemdirbiams aktualų klausimą – vis dar nesiekiančias ES vidurkio tiesiogines išmokas, kurios iškreipia konkurenciją tarp ES pieno gamintojų. Taip pat LPGA priminė, kad 2018 metais, kai Europos Komisija pristatė pirminę žaliojo kurso idėją, buvo nedviprasmiškai kalbama, kad žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo priemonėms bus skiriamas atskiras nuo BŽŪP biudžetas. Visgi dabar matome, kad ambicingi žaliojo kurso tikslai turės būti įgyvendinami iš tų pačių, Lietuvos žemdirbiams ir taip nesąžiningų BŽŪP biudžeto lėšų. Tad LPGA siūlymu, Europos pieno taryba išsikėlė prioritetą – siekti, kad žaliojo kurso tikslų įgyvendinimas turėtų savo atskirą biudžeto eilutę, papildomą prie BŽŪP biudžeto.

Be to, EMB nariai diskutavo apie Bendro rinkos organizavimo reglamento 157 straipsnį, reglamentuojantį gamintojų organizacijų steigimą (Lietuvoje šis procesas labai vangus), apie poreikį nariams laikytis bendros pozicijos, jei ji priimama EMB generalinėje asamblėjoje, apie „Fair Milk“ projekto naudą valstybėse, kur projektas yra įgyvendinamas, apie jaunimo pritraukimą į pieno sektorių (Lietuvoje diduma pieno gamintojų vyresni nei 60 metų, ir tai kelia didžiulį susirūpinimą).

LPGA informacija