Europos pieno tarybos Generalinė asamblėja ragina vykdyti pagrindines ES žemės ūkio sistemos reformas | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Europos pieno tarybos Generalinė asamblėja ragina vykdyti pagrindines ES žemės ūkio sistemos reformas

Lapkričio 16-17 d. Europos pieno tarybos generalinė asamblėja vyko gyvai Levene, Belgijoje.

Pagrindiniai renginio akcentai: - Ūkininkams už jų darbą turi būti sąžiningai mokama. Žaliojo kurso reikalavimų įgyvendinimo kaštai taip pat turi būti įskaičiuoti į pieno gamybos savikainą, bei atitinkamai turi kilti už žaliavinį pieną mokama kaina. Europos pieno taryba pasirengusi tą iškomunikuoti protesto akcijos metu Briuselyje. - Nepaisant gerėjančios pieno supirkimo kainų situacijos, visų ES valstybių narių ūkininkai skundžiasi drastiškai išaugusiomis žaliavų, energetikos sąnaudomis. Tad ūkiai atsidūrę ant bankroto ribos. - Bendrosios žemės ūkio politikos reforma numato galimybę ateityje, kilus pieno gamybos krizėms, aktyvuoti pieno kiekių reguliavimo mechanizmą. Ir nors jis nebus visiškai toks, kokio siekė LPGA ir EMB, visgi tai žingsnis teisinga linkme.

ES žemės ūkio sektoriuje daromos klaidos su visomis jų probleminėmis pasekmėmis tampa vis akivaizdesnės. Pavyzdžiui, pieno gamyba jau mažėja svarbiose gamybos šalyse, nes dėl ilgalaikio sąnaudų didėjimo pieno gamintojai jau daugelį metų stumiami iš gamybos. Atsižvelgdami į tai, Europos pieno gamintojų atstovai dar kartą patvirtino, kad reikia keisti strategiją, kuri užtikrintų sektoriaus, ūkininkų ateitį ir patikimą maisto gamybą ES piliečiams.

Generalinje asamblėjoje buvo prieita vieningos nuomonės, siekiant ištaisyti praeities klaidas ir užkirsti kelią naujoms žaliosios politikos klaidoms, sektoriaus sprendimams būtina sukurti bendras pagrindines sąlygas, kurios garantuotų sąnaudas dengiančią gamintojo kainą. Dalyviai akcentavo, kad reikia priemonių, galinčių laikinai apriboti gamybą krizės metu, ir politikos, orientuotos į solidų tvarumo priemonių finansavimą. Ūkininkavimo sektoriuje tai turi reikšti, kad visos gamybos sąnaudos, įskaitant tvarumo sąnaudas, yra padengiamos, o ne perkeliamos gamintojams.

EMB prezidnetė Sieta van Keimpema akcentavo: „Šiais metais priimta BŽŪP reforma savanorišką pieno gamybos mažinimą paverčia oficialia priemone ES bendrojoje rinkos organizavimo krizės metu. Tai pirmas mažas žingsnis ilgame kelyje, politinius sprendimus priimantys asmenys vis dar turi eiti kartu su ūkininkais, kad iš esmės reformuotų dabartinę žemės ūkio sistemą. Taip pat reikėjo pritaikyti ES tvarumo strategijas. „Mes norime klimato politikos – žinoma, todėl, kad mes, ūkininkai, pirmieji pajuntame klimato kaitos poveikį. Tačiau jis turi būti prieinamas ir tikrai veiksmingas aplinkai ir klimatui".

LPGA ir EMB informacija