Europos pieno tarybos generalinė asamblėja | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Europos pieno tarybos generalinė asamblėja

EMB Generalinė asamblėja kurioje dalyvavo nariai iš 13 Europos šalių dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą kovoti už ateičiai atsparų, išlaidas dengiantį žemės ūkį.

Balandžio 27-28 d. EMB generalinėje asamblėja, kuri vyksta du kartus per metus, šį kartą buvo visiškai skaitmeninis renginys. Europos pieno gamybos ilgalaikis išlikimas buvo pagrindinė Europos pieno tarybos tema. Tai, kad tik 5 % ES pieno gamintojų yra jaunesni nei 35 metų ir tik 14 % – nuo 35 iki 44 metų, Europos pieno gamybos sektoriaus ateities prognozė yra niūri. Šią tendenciją dar labiau sustiprina tai, kad daugelyje šalių pieno gamintojams mokamos kainos yra gerokai mažesnės už gamybos sąnaudas – kai kuriose šalyse sąnaudų padengimas siekia vos 50 proc. Asamblėjoje pieno gamintojams buvo pateikti skaičiai iš savikainos tyrimo, kuris netrukus bus paskelbtas ir kuriame pateikiamas labai reprezentatyvus dabartinės padėties vaizdas, be to, pateikiamos ES šalių vidutinės išlaidos. Tyrimas taip pat neabejotinai įrodo, kad aštuoniose pagrindinėse pieną gaminančiose šalyse dabartinė pajamų realybė neleidžia matyti ateities perspektyvų. Ši įtempta padėtis tik dar labiau pablogės: nors pieno kaina nemažėja, bet išlaidos pašarams ir klimato kaitos švelninimui auga didžiuliais šuoliais.

Tačiau, nepaisant tokios padėties, vis dar visiškai įmanoma gauti pelno iš pieno, kaip aiškiai rodo MEG Milch tarybos pateiktas tyrimas apie vertės kūrimą Vokietijos pieninėse. Deja, šis pelnas išlieka perdirbėjui. Gamintojai ir toliau kovoja su savikainos padengimu, net kai likusi gamybos grandinė gauna nemažą pelną. EMB nariai bendrai sutaria, kad jei ūkiai nori išlikti, juos turi pasiekti didesnė pajamų, gautų iš pieno gamybos dalis.

Galimos savikainą dengiančio kainos! Tai rodo ne tik pieno įmonių pajamų skaičiai, bet ir pieno gamintojų vykdomi projektai, tokie kaip „Fair Milk“. Šio projekto, veikiančio daugelyje EMB šalių, atstovai Generalinėje asamblėjoje pasidalijo savo sėkmės istorijomis, kurių tikslas – sąžiningos kainos ūkininkams ir tolesnis gerų, tiesioginių santykių su vartotojais plėtojimas. Šia tema EMB viceprezidentas Kjartanas Poulsenas sakė: „Didžiuojamės puikiu „Fair Milk“ atstovų darbu įvairiose šalyse.

Kitas iššūkis, su kuriuo ūkininkai jau susiduria tiesiogiai savo ūkiuose, yra aplinkos ir klimato krizė, pasireiškianti tokiomis problemomis kaip (žaliųjų) pašarų trūkumas dėl sausrų. Tačiau svarbu užtikrinti, kad šių krizių mažinimo veiksmų išlaidos nebūtų tiesiog perkeltos gamintojams. Nepaisant to, politiniu lygmeniu vis dar trūksta subalansuotų, visa apimančių požiūrių, kaip būtų galima padengti tokių priemonių išlaidas. Kaip teigia EMB prezidentė Sieta van Keimpema: „Europos žaliasis susitarimas ir jo strategija „nuo ūkio iki stalo“ numato išsamias priemones, bet nekalba apie tai, kaip jos bus finansuojamos. Deja, niekaip neatsižvelgiama į ūkininkų situaciją“. Tiesą sakant, daugelis jaunųjų ūkininkų ypač mano, kad gamintojai atsiduria šios strategijos arba daugelio nacionalinių priemonių paraštėse.

Nepriklausomai nuo amžiaus grupės, visiems EMB nariams Generalinėje asamblėjoje buvo aišku, kad jie turi ir nori dar garsiau pasisakyti už perspektyvų žemės ūkį ir, kad jaunieji ūkininkai yra ateitis.

Pagal EMB informciją parengė Lietuvos pieno gamintojų asociacija