Ar pienas gali būti sąžiningas? | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Ar pienas gali būti sąžiningas?

Balandžio 6 d. vyko Europos pieno tarybos pastirimas dėl naujų šalių įsitraukimo į „Fair Milk“ – sąžiningo pieno - projektą, kuriame dalyvavo ir Lietuvos pieno gamintojų asociacijos atstovai.

„Fair Milk“ - tai Europos pieno tarybos projektas, kuriuo siekiama sukurti pridėtinę vertę pieno gamintojui, užtikrinant, kad jo gaunama kaina už žaliavinį pieną padengia gamybos savikainą, taip pat ir sąžiningą atlygį už pieno gamintojo darbą.

Šiuo metu „Fair Milk“ projektas įgyvendinamas Vokietijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Liuksemburge bei Šveicarijoje. Projekte dalyvaujantys pieno gamintojai bendromis jėgomis įgyvendina žaliavinio pieno perdirbimo koncepciją – skirtingose projektą įgyvendinančiose šalyse „Fair Milk“ ženklu žymimas įvairaus riebumo geriamas pienas, sūriai, sviestas, jogurtas, saldinti pieno gėrimai, net ledai. Patys pieno gamintojai aktyviai dalyvauja šio projekto viešinime ir aiškina vartotojams, kaip svarbu užtikrinti deramą atlygį pieno gamintojui, kurio dėka kokybiški pieno produktai pasiekia jų stalą.

Lietuvoje, kur tradiciškai vyrauja oligopolnė pieno perdirbėjų ir didžiųjų prekybos tinklų struktūra, ypač svarbu pasiekti sąžiningos pieno produktų kainodaros. Šiuo metu pieno gamintojas yra bene mažiausią dalį pieno litro struktūroje gaunanti grandis. Jei „Fair Milk“ koncepcija būtų sėkmingai įgyvendinta Lietuvoje, naudojantis kitų šalių kolegų pieno gamintojų patirtimi, tikėtina, jis padėtų užtikrinti didesnį pieno kainos struktūros sąžiningumą, o pieno gamintojui už žaliavinį pieną gauti visas sąnaudas padengiančią kainą. Pavyzdžiui, Prancūzijoje šio projekto dėka ūkininkas už litrą pieno papildomai uždirba 10-12 ct. Be to, projekto generuojama finansinė nauda suteikia galimybę pieno gamintojams dar aktyviau kovoti už savo interesus politinėje plotmėje. Projekte gali dalyvauti tik Europos pieno tarybos nariai – Lietuvoje tai Lietuvos pieno gamintojų asociacija, jungianti įvairaus dydžio pieno gamintojus, jų kooperatyvus ir žemės ūkio bendroves.

Dėl šios priežasties Lietuvos pieno gamintojų asociacija kryptingai įsitraukia į diskusijas dėl „Fair Milk“ projekto plėtojimo Lietuvoje. Susidomėję projektu, susitikime dalyvavo ir pieno gamintojų kooperatyvo „Pienas LT“ atstovai. Aptartos įvairios projekto iniciavimo Lietuvoje galimybės, tikėtinos projekto kryptys ir kiti aspektai.

Ši iniciatyva dar kartą įrodo Lietuvos pieno gamintojų interesų atstovavimo tarptautinėje erdvėje svarbą.

LPGA informacija